BHP


BHP w zakładach produkcyjnych, magazynach czy oddziałach spedycyjnych.

W Polsce powierzchownie skonstruowane ustawy bardzo często dają urządnikom nieograniczone możliwości interpretacji ich treści. Wątpliwości co do przepisów najczęściej są rostrzygane na niekorzyść przedsiębiorców. Dlatego warto wiedzieć więcej i stwarzać większe warunki bezpieczeństwa.

Wbrew ogólnej interpretacji przepisów, w obecnym stanie prawnym wydawane przedsiębiorstwom zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego na użytkowanie wózków jezdniowych jest tylko wstępnym prawnym wymogiem, który wynika z przepisu § 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 ze zmianami z 2003 r. Nr 65, poz. 603).

Wynika z tego, że ustawowo wymagane jest użytkowanie wózków wyposażonych w systemy kontroli prędkości, ale nie tylko. Tak na prawdę UDT nie jest pierwszym organem dopuszczającym wózki widłowe do użytkowania, lecz pracodawca. To po stronie zatrudniającego leży codzienny obowiązek oględzin stanu technicznego i wydanie pozwolenia zatrudnionemu na użytkowanie sprzętu, który jest własnością i odpowiedzialnością zakładu.

Po stronie pracodawcy również leżą wszystkie apekty techniczne jak wyznaczanie dróg ewakuacji, ścieżek bezpieczeństwa, określanie bezpiecznej prędkości dla wózków jezdniowych itd. W razie wypadku zwyczajowe pozwolenie UDT na niewiele się zda jeżeli okaże się, że zakład nie został odpowiednio przygotowany.

Niestety najczęściej bagatelizowanym ale najbardziej przyczyniającym się do wypadków środkiem jest kontrola prędkości i w spoób skuteczny jej ograniczanie nie zmniejszając ergonomiki pracy. Czyli dokładnie tak jak wymaga ustawodawca. Przyjęło się, że elektroniczne systemy kontroli są skomplikowane w montażu oraz bardzo drogie. Niejednokrotnie ich zmonopolizowana cena sięga ceny używanego wózka widłowego. Jednak jeśli dobrze poszukać można znaleźć takie systemy nie dość, że skuteczniejsze, lepszej jakości jak i również w cenie daleko poniżej przyjętych założeń.

Wymóg stawiany zatrudniającemu względem wózków jezdniowych to:

 • kontrola bezpiecznej dozwolonej prędkości
 • zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad pracą wózków

Jak praktyka pokazuje nagminną sytuacją podczas użytkowania wózków jezdniowych jest zbyt dynamiczna praca oraz przekraczanie bezpiecznej prędkości. To zaś najczęściej wynika ze znużenia operatorów i tym samym chęci podniesienia atrakcyjności wykonywanych czynności.

Odpowiednio dobrane elektroniczne systemy nadzoru natychmiastowo pozwalają uzyskać m.in.:

 • przestrzeganie bezpiecznej prędkości oraz dynamiki pracy
 • ograniczenie obsługi maszyn wyłącznie do osób uprawnionych
 • ewidencję pracy maszyn
 • identyfikację oraz historię pracy operatora

Powyższe środki zapewniają również status przedsiębiorstwa dbającego o bezpieczeństwo i pilnującego przestrzegania procedur, co bardzo korzystnie wpływa na wizerunek w oczach pracowników i kontrachentów.

Produkty ROOTSEY oraz Hyssman zostały docenione nie tylko pod kątem jakości ale przede wszystkim możliwości dopasowania do potrzeb każdego klienta.

Charakterystyka systemów:

 • prosty montaż wynikający z kompleksowego przygotowania wiązek przewodów
 • moduł GPS to możliwości precyzyjnego i dynamicznego pomiaru prędkości od razu po podłączeniu zasilania
 • gumowe przewody odporne na trudne warunki pracy, całość łączona modułowo złączami wodoszczelnymi
 • metalowa obudowa odporna na wszelkie uszkodzenia mechaniczne
 • duży czytelny wyświetlacz
 • możliwość doboru dowolnych sygnalizatorów jak również elementów ograniczających dostęp
 • współpracuja z dodatkowymi peryferiami jak RFID, GPS, WiFi, GSM
 • spełnienie roli głównego komputera operatorskiego
rootsey
Państwowa inspekcja pracy na temat prędkościomierzy:


[...] W ocenie inspektora pracy uzasadnionym byłoby więc podjęcie działań przez PIP celem wprowadzenia wymogu, na drodze legislacyjnej, wyposażania w prędkościomierze aktualnie produkowanych i wprowadzanych do obrotu wózków jezdniowych oraz wprowadzenia wymogu wyposażenia w prędkościomierze lub ograniczniki prędkości wózków jezdniowych już użytkowanych, które pozwalałyby na nieprzekroczenie określonej w danym zakładzie dopuszczalnej prędkości jazdy (np. 5 km, 10 km).[...] Wspomniane ograniczniki prędkości lub prędkościomierze umożliwiłyby kierującemu wózkiem stosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości i podniosłyby bezpieczeństwo osób użytkujących wózki oraz osób innych [...] źródło

rootsey

Wybrane Produkty


Sprawnie działające przedsiębiorstwo to m.in. odpowiednio dobrany personel, park maszynowy oraz szereg urządzeń kontroli i nadzoru.
Nasze wieloletnie przywiązanie do marki Rootsey oraz Hyssman daje ogromną wiedzę nie tylko dotyczącą ich możliwości ale również umiejętność pełnej konfiguracji i dokonywania zmian dla najbardziej wymagających klientów.
Do każdego komputera w zależności od specyfikacji zakładu odpowiednio dobieramy elementy wykonawcze jakimi mogą być m.in. bardzo jasno święcący kogut LED, syrena dźwiękowa, ogranicznik dostępu, ogranicznik mocy etc.


ogranicznik prędkości wózka widłowego

ML-2SC-2

Przemysłowy prędkościomierz pracujący z najwyższą precyzją. Wykrywa każdorazowe przekraczanie bezpiecznej prędkości. Najczęściej stosowany do wózków widłowych. Posiada dwa wyjścia sterujące, które służą do załączania np. syreny,koguta,odcięcia paliwa. Dwa wejścia sygnałowe to informacja o prędkości oraz ruch maszyny przód/tył.

Pomiary:
 • droga 000.000 km - 00000 km
 • prędkość 000.0 km/h (ML-2SC-2-GPS wyposażony w prędkosciomierz GPS)
 • 2 sterujące wyjścia przekaźnikowe
 • różne progi prędkości np. 5.2 km/h włączenie koguta LED, 5.6 km/h włączenie syreny alarmowej
 • dowolne nastawy oraz opóźnienia aktywacji świetlnej i akustycznej np. 5 km/h włączenie koguta LED, jeśli prędkość nie zmaleje przez kolejne 3 sekundy włączenie syreny alarmowej
 • podział na strefy bezpieczeństwa hala/teren, przód/tył
wyświetlacz wózka widłowego

ESR-17

Komputer pokładowy z funkcjami ograniczania i kontroli prędkości. Sprzedawany i konfigurowany pod zamówienie.

Wybrane pomiary:
 • droga 000.000 km - 00000 km
 • prędkość 000.0 km/h
 • zużycie paliwa
 • rejestracja przekraczania prędkości
 • możliwość współpracy z czujnikami wysokości widelca, wstrząsu, ciśnienia, temperatury
 • 3 sterujące wyjścia przekaźnikowe
 • 4 progi prędkości z dowolną konfiguracją prędkości,czasu,strefy
 • podział na strefy bezpieczeństwa hala/teren, przód/tył
ogranicznik prędkości

SSM-12G

Wielofunkcyjne urządzenie używane jako wskaźnik parametrów pracy maszyn z wbudowanymi funkcjami ogranicznika i sygnalizatora przekraczania prędkości. Rejestruje czas pracy, sposób użytkowania maszyny i wiele innych ważnych parametrów.

Pomiary:
 • Wyświetlacz LCD
 • Precyzyjny i szybki prędkościomierz GPS
 • Precyzyjny prędkościomierz tradycyjny
 • Precyzyjny obrotomierz
 • Pomiar drogi
 • Licznik motogodzin
 • Licznik roboczogodzin
 • Sterowanie przekaźnikowe - dowolna konfiguracja
 • Wskaźnik analogowy - możliwość współpracy z czujnikami wysokości widelca, wstrząsu, ciśnienia, temperatury
 • Hasło administratora
 • Dwa niezależne rejestry dla każdego pomiaru km,ha,h,MTH - dzienny i całkowity
 • Ilość przekraczania prędkości dla każdego progu
 • 3 sterujące wyjścia przekaźnikowe
 • 2 progi prędkości z dowolną konfiguracją prędkości,czasu,strefy
 • podział na strefy bezpieczeństwa hala/teren, przód/tył
 • współpracuje z modułami identyfiacji operatora, zabezpiecza przed uruchomieniem osób niepowołanych, rejestruje personalnie

Dodatkowe Informacje


Kompleksowo przygotowujemy profesjonalne zestawy całych systemów nadzorujących, ograniczników prędkości czy komputerów operatorskich.
Wiązka przewodów jest wykonana z mocnego i odpornego na ścieranie gumowego przewodu. Wszystkie elementy są połączone hermetycznymi złączami.


Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na stronach firmy Maximes przysługują wyłącznie ich autorom. Zabronione jest rozpowszechnianie i powielanie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody autora pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Skontaktuj się z nami